JUDr. Hana Hýžďalová Hýžďalová, advokátní kancelář, s.r.o.

Občanské právo

 

 • smlouvy v oblasti převodu práva k nemovitostem
  • sepis smluv a příprava na vklad do katastru nemovitostí, zajištění ověření podpisů, advokátní úschova peněz, obstarání znaleckých posudků, příprava přiznání k dani z převodu nemovitostí, zřízení věcného břemene na převáděných nemovitostech
 •  darovací smlouvy
 •  zástavní smlouvy
 •  smlouvy o smlouvě budoucí, nájemní a podnájemní smlouvy
 •  revize smluv
 •  zastupování v řízení o vkladu práva do katastru nemovitostí
 •  právní služby při zakládání a změnách společenství vlastníků jednotek
 •  půjčky - jejich zřízení, zajištění a vymáhání
 •  příprava návrhů, podání a žalob
 •  zastupování před soudy

Menu

Česky English

Napište nám

Kontakt

Moravská 840/1
120 00 Praha - Vinohrady
Tel.: 222 510 343, 224 251 909

www.akhyzdalova.cz
judr.hyzdalova@iol.cz