JUDr. Hana Hýžďalová Hýžďalová, advokátní kancelář, s.r.o.

Přeměny obchodních společností a družstev

Poskytujeme kompletní právní služby v oblasti přeměn, zahrnující:

  • poradenství ohledně všech druhů přeměn (fúze sloučením nebo splynutím, převod jmění na společníka, rozdělení, rozdělení odštěpením nebo rozštěpením, změna právní formy), včetně přeshraničních fúzí
  • analýza a návrh řešení, včetně výběru druhu a způsobu přeměny i z ekonomického hlediska
  • zajištění ekonomického a daňového poradenství v rámci přeměny
  • příprava veškerých dokumentů souvisejících s přeměnou, včetně zpracování projektu přeměny
  • zajištění a jmenování znalce pro ocenění jmění při přeměnách či zpracování zpráv o přeměnách
  • příprava valných hromad rozhodujících o přeměně
  • zastupování před živnostenskými úřady, příslušným rejstříkovým soudem v řízení o zápisu přeměny do obchodního rejstříku

Menu

Česky English

Napište nám

Kontakt

Moravská 840/1
120 00 Praha - Vinohrady
Tel.: 222 510 343, 224 251 909

www.akhyzdalova.cz
judr.hyzdalova@iol.cz